Sinh học

Giải bài 2 trang 13 SBT Sinh học 11

Đề bài

Hãy mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan và chất hữu cơ trong cây. Vẽ hình minh họa.

Bạn đang xem bài: Giải bài 2 trang 13 SBT Sinh học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lý thuyết vận chuyển các chất trong cây

Lời giải chi tiết

kin8 1 Trường THPT Thu Xà

-Con đường gian bào: nước từ đất vào lông hút —> gian bào của các tế bào vỏ tới đai Caspari: nước qua tế bào nội bì vào trung trụ —> mạch gỗ.Con đường này nhanh, không chọn lọc.

-Con đường tế bào chất: nước từ đất vào lông hút —> tế bào vỏ —> tế bào nội bì —> vào trung trụ —> mạch gỗ. Con đường này chậm, có chọn lọc.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button