Sinh học

Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 39

Đề bài

Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lí thuyết Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Lời giải chi tiết

Hô hấp là một quá trình luôn gắn liền với sự sống vì mọi hoạt động sống đều cần có năng lượng mà hô hấp ở tế bào tạo ra. Hoạt động hô hấp gồm các hoạt động trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

Thông qua hoạt động trao đổi khí ở phổi giúp cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và đồng thời vận chuyển C02 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button