Tiếng anh

Getting started – Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9

Đề bài

GETTING STARTED 

Bạn đang xem bài: Getting started – Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from.

(Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

anh 1 unit 2 ta 9 cu Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

1. She comes from Japan.

2. She comes from Vietnam.

3. He comes from Scotland.

4. She comes from India.

5. He comes from the western part of the United States.

6. She may come from one of the Islamic countries.

Tạm dịch: 

1. Cô ấy đến từ Nhật Bản.

2. Cô ấy đến từ Việt Nam.

3. Anh ấy đến từ Scotland.

4. Cô ấy đến từ Ấn Độ.

5. Anh ấy đến từ vùng phía Tây nước Mĩ

6. Cô ấy có thể đến từ các nước Hồi giáo. 

 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button