Địa lý

Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Đề bài

Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Phân tích.

Bạn đang xem bài: Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Lời giải chi tiết

Những điều kiện thuận lợi để các nước Đông Nam Á hợp tác phát triển kinh tế:

– Vị trí gần nhau, hầu hết các nước Đông Nam Á đều tiếp giáp biển ⟹ thuận lợi cho giao lưu, liên kết với nhau bằng giao thông đường biển.

– Phát triển đi lên từ nông nghiệp với nền văn minh lúa nước, truyền thống văn hóa, sản xuất có nhiều nét tương đồng ⟹ giao lưu hợp tác về văn hóa.

– Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button