Địa lý

Dựa vào sơ đồ trang 99, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

Đề bài

Dựa vào sơ đồ trang 99, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

hinh 256 dia 10 ddn 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Phân tích sơ đồ.

Bạn đang xem bài: Dựa vào sơ đồ trang 99, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

Lời giải chi tiết

Các nguồn lực phát triển kinh tế:

– Vị trí địa lí: tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông.

– Tự nhiên: đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản.

– Kinh tế – xã hội: dân số và nguồn lao động, vốn, thị trường, khoa học – kĩ thuật và công nghệ, chính sách và xu thế phát triển.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button