Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 4 – Sinh học 11

Đề bài

Câu 1.Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết .

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 4 – Sinh học 11

Câu 2. Trình bày nguốn gốc của hạt và quả ?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

– Hoa đơn tính: như hoa bầu, bí, ngô,.. trên có đài hoa, cánh hoa, một bông hoa chỉ có nhị ( cơ quan sinh dục đực) là hoa đực và nhụy ( cơ quan sinh dục cái ) là hoa cái.

– Hoa lưỡng tính: như hoa đậu, phượng , lúa,… thì có cả nhị và nhụy trên cùng một hoa.

– Bộ phân cái của hoa có đầu nhụy, ống phấn và bầu nhụy ( chứa noãn), bộ phận đực có bao phấn ( chứa hạt phấn ).

Câu 2:

– Hạt là noãn đã thụ tinh chuyển hóa thành. Hạt gồm hợp tử và nội nhũ.

– Quả là bầu nhụy sinh trưởng chuyển hóa thành. Qúa trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button