Lịch sử

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương II – Phần 3 – Lịch sử 10

Đề bài

Câu 1: (4 điểm) Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Câu 2: (6 điểm) Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 160, 161.

Cách giải:

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước:

– Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

– Lao động bằng thủ công dần thay thế lao động bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh và châu Âu.

– Làm cho năng suất lao động tăng, thay đổi bộ mặt kinh tế Anh và châu Âu

– Dẫn đến sự ra đời của các ngành công nghiệp mới.

Câu 2:

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 162.

Cách giải:

Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả về kinh tế và xã hội:

* Về kinh tế:

– Bộ mặt các nước tư bản có nhiều thay đổi: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.

– Năng suất lao động được nâng cao và ngày càng xã hội hóa quá trình lao động của chủ nghĩa tư bản.

– Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các nghành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

* Về xã hội:

– Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản và vô sản.

– Sự tăng cường bóc lột của giai cấp tư sản đã làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button