Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 7 – Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 7 – Sinh học 9

Quần thể người có đặc điểm gì ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Câu đúng về quần thể người là

A. quần thể người khác so  với quần thể sinh vật khác về tỉ lệ giởi tính

B. quần thể người khác so  với quần thể sinh vật khác về đặc trưng kinh tế – xã hội.

C. quần thê người không có các dạng tháp tuổi là dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút.

D. quần thế người chi có nhóm tuổi trưởc sinh sản và nhóm tuổi sinh sản.

2. Quần thể người có đặc điểm nào sau đây khác so  với quần thể sinh vật khác ?

A. Tỉ lệ giởi tính

B. Thành phần tuổi

C. Đặc trưng kinh tế – xã hội

D. Mật độ

3. Đặc trưng kinh tế – xã hội chỉ có ở quần thế người mà không có ở quần thể sinh vật khác là vì những lí do nào sau đây ?

A. Con người có tư duy

B. Con người có lao động có mục đích

C. Con người có khả năng cải tạo thiên nhiên

D. Cả A, B và C

4. Dấu hiệu đặc trưng của quần thể người quyết định sự gia tăng dân số là

A. thành phần nhóm tuổi.

B. tỉ lệ giởi tính,

C. sự sinh trưởng.

D. mật độ.

5. Quần thể người có các dạng tháp tuổi nào ?

A. Dạng phát triển, dạng ổn định

B. Dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút

C.Dạng giảm sút, dạng phát triển

D. Dạng ổn định, dạng giảm sút

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm) Đặc điểm của quần thê người :

Như những quần thể sinh vật khác, quần thể người cũng có những đặc điểm sinh học như giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong ….

Mặc dù về mặt sinh học, con người thuộc lớp Thú, nhưng con người có trí tuệ và có lao động nên có những đặc trưng riêng về kinh tế, xã hội mà bất kì một quần thể sinh vật nào khác đều không có. Những đặc trưng riêng đó là : pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hoá…

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

C

D

A

B

 loigiaihay.com

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button