Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 16 – Chương 4 – Sinh học 11

Đề bài

Câu 1. Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật ?

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 16 – Chương 4 – Sinh học 11

Câu 2. Tại sao ở tuổi vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sàn mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Những biện pháp làm tăng sinh sản ở động vật gồm:

– Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp.

-Thay đổi các yêu tố môi trường.

– Nuôi cấy mô.

– Thụ tinh nhân tạo.

Câu 2:

Vì việc nối lại ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng sau khi thực hiện đình sản và đề chúng trở lại bình thường là rất khó khăn và chi phí rất cao. Có thể nói sau khi triết sản thì rất khó có con. Người ta yêu cầu những người đi triết sản phải trên 35  tuổi và đã có 2 con, đứa thứ hai phải trên 3 tuổi.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button