Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 13 – Chương 4 – Sinh học 11

Đề bài

Câu 1. Phụ nữ uống thuốc tránh thai ( chứa progestrogen hoặc progestrogen + estrogen) có thể tránh được thai, tại sao ?

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 13 – Chương 4 – Sinh học 11

Câu 2. Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrogen và progestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh trùng không ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Khi uống thuốc tránh thai hằng ngày, nồng độ các hoocmôn progestrogen và ơstrogen nhân tạo trong máu cao ức chế lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết FSH và LH. Do nồng độ các hooc môn GnRH, FSH, LH giàm nên trứng không chín và không rụng, giúp tránh thai.

Câu 2:

FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ ( tế bào Leydig) sản xuất ra testostêrôn . Testostêrôn kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh tinh trùng. Vì vậy, tăng hay giảm hàm lượng hoocmôn FSH, LH sẽ làm thay đổi nồng độ testos tê rôn và làm ảnh hưởng đền quá trình sinh tinh trùng.

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button