Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 4 – Sinh học 11

Đề bài

Câu 1. Sinh sản là gì ? Sinh sản vô tính là gì ?

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 4 – Sinh học 11

Câu 2. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật:

– Sinh sản bằng bào tử: là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới được sinh ra từ bào tử, bào  tử hình thành trong túi bào tử nằm trên giao tử thể.

– Sinh sản sinh dưỡng: là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới được hình thành từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ ( rễ, thân, lá,…). Đặc trưng của hình thức sinh sản sinh dưỡng là giữ nguyên được đặc điểm di truyển của cơ thể mẹ nhò cơ chế nguyên phân.

Câu 2:

– Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài.

– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. Con cái giống nhau và giống mẹ.

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button