Tiếng việt

Chính tả – Tuần 9 trang 56, 57

Câu 1

a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. Hãy viết vào ô trống những từ ngữ có các tiếng đó :

M : la hét/ nết na

la …………. lẻ ………….
na     …………………………………………………. nẻ             …………………………………………….
lo …………. lở ………….
no …………. nở ………….

b) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng. Hãy viết vào ô trống những từ ngữ có các tiếng đó :

M : lan man/ mang vác

man           …………………………………. vần        ………………………………..
mang ……………………………….. vầng ………….

 

buôn        …………………………………… vươn      …………………………………….
buông …………. vương ………….

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Chính tả – Tuần 9 trang 56, 57

Em làm theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a)

la

la lối, con la, la bàn,…

lẻ

lẻ loi, tiền lẻ, lẻ tẻ,…

na

quả na, nu na nu nống, na ná giống nhau,…

nẻ

nứt nẻ, nẻ mặt, nẻ toác,…

lo

lo lắng, lo nghĩ, lo sợ,…

lở

đất lở, lở loét, miệng ăn núi lở,…

no ăn no, no nê, ngủ no mắt,.. nở bột nở, nở hoa, nở mày nở mặt,…

b) 

man       miên man, khai man          vần            vần thơ, vần đá                       
mang mang ơn, con mang vầng vầng trán, vầng trăng


buôn       buôn bán, buôn làng           vươn       vươn lên, vươn người              
buông buông màn, buông xuôi vương vương vấn, vương tơ

 

Câu 2

Tìm và viết lại các từ láy:

a) Từ láy âm đầu l

M : long lanh

b) Từ láy vần có âm cuối ng

M  : lóng ngóng

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Chính tả – Tuần 9 trang 56, 57

Em làm theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Từ láy âm đầu l

M : long lanh, lúng liếng, lập lòe, la lối, lạ lẫm, lạc lõng, lam lũ, lóng lánh, lung linh, lảnh lót, lạnh lẽo, lấm láp,…

b) Từ láy vần có âm cuối ng

M  : lóng ngóng, lang thang, loáng thoáng, lõng bõng, lông bông, leng keng, lúng túng, chang chang, văng vẳng, loạng choạng,…

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button