Tiếng việt

Chính tả – Tuần 24 trang 34

Câu 1

Chọn bài tập a hoặc b :

a) Điền truyện hoặc chuyện vào chỗ trống :

Kể ……. phải trung thành với ……… phải kể đúng các tình tiết của câu …….. các nhân vật có trong …….. Đừng biến giờ kể …… thành giờ đọc……..

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm:

–  hộp thịt ra chỉ thấy toàn mơ.

– Nó cứ tranh cai, mà không lo cai tiến công việc.

– Anh không lo nghi ngơi 

Anh phải nghi đến sức khoẻ chứ !

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Điền truyện hoặc chuyện vào chỗ trống:

Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể đúng các tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong truyện. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in nghiêng:

– Mở hộp thịt ra chỉ thấy toàn mỡ.

– Nó cứ tranh cãi, mà không lo cải tiến công việc.

– Anh không lo nghỉ ngơi. Anh phải nghĩ đến sức khỏe chứ !

Câu 2

Em đoán xem đây là những chữ gì. Viết vào chỗ trống những chữ em đoán.

a) Để nguyên – loại quả thơm ngon

Thêm hỏi – co lại chỉ còn bé thôi.

Thêm nặng – mới thật lạ đời

Bỗng nhiên thành vết xoong nồi nhọ nhem.

Là các chữ :…………………………..

b) Bình thường dùng gọi chân tay

Muốn có bút vẽ – thêm ngay dấu huyền

Thêm hỏi – làm bạn với kim

Có dấu nặng, đúng người trên mình rồi

Là các chữ :…………………..

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các thông tin đã cho để giải đố.

Lời giải chi tiết:

a. Giải đáp: Đó là các chữ nho, nhỏ, nhọ.

b. Giải đáp: Đó là các chữ chi, chì, chỉ, chị.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button