Tiếng việt

Chính tả – Tuần 15 trang 67

Câu 1

Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

a) Chỉ sự di chuyển trên không: ……………..

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: ………………..

c)  Trái nghĩa với đúng: ……………………….

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Chính tả – Tuần 15 trang 67

a) Chỉ sự di chuyển trên không: bay

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: chảy

c) Trái nghĩa với đúngsai

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

…ắp xếp, …ếp hàng, sáng …ủa, xôn …ao

b) ât hoặc âc

gi…´ ngủ, th… thà, chủ nh…, nh…´ lên

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Chính tả – Tuần 15 trang 67

a) s hoặc x

sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao

b) ât hoặc âc

giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button