Tin học

Câu hỏi tự kiểm tra trang 7 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Đề bài

Xét tình huống “Em nhìn tờ giấy khen và thấy nó rất đẹp”. Trong các câu sau, câu nào cho nhận xét đúng về tình huống đó?

1. Đó là thu nhận thông tin qua vật mang tin.

2. Đó là thu nhận trực tiếp thông tin.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Con người thu nhận thông tin trực tiếp nhờ 5 giác quan và thu nhận thông tin gián tiếp qua vật mang tin.

Lời giải chi tiết

Theo em, câu nhận xét đúng về tình huống là:

2. Đó là thu nhận trực tiếp thông tin.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button