Đạo Đức

Câu hỏi 2 trang 43 SGK Đạo đức 5

Đề bài

Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

Lời giải chi tiết

– Không khai thác ngầm bừa bãi.

– Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên: điện, than, …

– Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button