Hóa học

Câu 9 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Ion nào dưới đây là lưỡng tính theo thuyết Bron – stêt?

A. \(F{e^{2 + }}\) .                                    B. \(A{l^{3 + }}\).

C. \(H{S^ – }\).                                     D. \(C{l^ – }\).

Lời giải chi tiết

\(H{S^ – }\)là ion lưỡng tính: \(H{S^ – } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H_2}S + O{H^ – }\)                                      \(H{S^ – } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {S^{2 – }} + {H_3}{O^ + }\)

Chọn đáp án C

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button