Hóa học

Câu 9 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0 ?

Lời giải chi tiết

Ta có : \(pH = 10 \Rightarrow pOH = 14 – 10 = 4 \)

\(\Rightarrow \left[ {O{H^ – }} \right] = {10^{ – 4}}M\)

\( \Rightarrow n_{OH^-} = \left[ {O{H^ – }} \right].V = {10^{ – 4}}.0,3 = {3.10^{ – 5}}\)

\(NaOH \to N{a^ + } + O{H^ – }\)

\({3.10^{ – 5}} \leftarrow \)                \({3.10^{ – 5}}\)

Khối lượng NaOH cần dùng: \(m = 40.0,{3.10^{ – 4}} = {12.10^{ – 4}} = 0,0012\)  (g)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button