Hóa học

Câu 8 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Anđehit là chất khử yếu hơn  xeton    [ ]

b) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng   [ ]

c) Anđehit no là hợp chất mà nhóm –CH=O đính với gốc hiđrocacbon no hoặc H    [ ]

d) Công thức phân tử chung của các anđehit no là \({C_n}{H_{2n}}O\)   [ ]

e) Anđehit không phản ứng với nước   [ ]

Lời giải chi tiết

a) S                              b) S                             

c) Đ                              d) S                             e) S

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button