Hóa học

Câu 8 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Theo thuyết Bron – stêt, ion nào dưới đây là bazơ ?

A. \(C{u^{2 + }}\) .                                 B. \(F{e^{3 + }}\).

C. \(Br{O^ – }\).                                 D. \(A{g^ + }\).

Lời giải chi tiết

\(Br{O^ – }:Br{O^ – } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HBrO + O{H^ – }\)

Chọn đáp án C

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button