Hóa học

Câu 8 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Lời giải chi tiết

Chất chỉ thị axit – bazơ: là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

Màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

– \(pH \le 6\)  : Quỳ hóa đỏ, phenolphtalein không màu.

– \(pH = 7\): Quỳ không đổi màu, phenolphtalein không màu.

– \(pH \ge 8\): Quỳ hóa xanh, phenolphtalein không màu.

– \(pH \ge 8,3\): Quỳ hóa xanh, phenolphtalein hóa hồng.

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button