Giáo dục công dân

Câu 7 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Đề bài

Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về:

Related Articles

a.     Hình thức sở hữu.

b.    Quan hệ quản lí

c.      Quan hệ phân phối.

d.    Tất cả các phương án trên.

Hãy chọn phương án mà em cho là đúng. Vì sao?

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D: Tất cả các phương án trên.

Vì:

–         Kinh tế nhà nước là thành phàn kinh tế dựa trên hình thức sở hữu

–         Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân trong nước hoặc với tư bản nước ngoài, thông qua các hình thức hợp tác như hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,..

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button