Công nghệ

Câu 7 trang 5 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Kiểu nhà nào dưới đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?

A. Nhà chung cư

B. Nhà sàn

C. Nhà nông thôn truyền thống

D. Nhà mặt phố


Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Vì: chỉ có nhà sàn mới xây dựng trên các cột để tránh thú rừng và phù hợp với khu vực miền núi.

THPT Thu Xà


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button