Hóa học

Câu 7 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ?

A. KI                    B. \(KN{O_3}\) 

C. \(FeB{r_2}\)    D. \(NaN{O_2}\)

Lời giải chi tiết

\(FeB{r_2}\) (Muối của cation bazơ yếu và gốc axit mạnh)

Chọn đáp án C

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button