Hóa học

Câu 7 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Khi nhúng cặp điện lực vào cốc đựng dung dịch \({H_2}S{O_4}\)  trong bộ dụng cụ như hình 1.1 rồi nối các dây dẫn điện với nguồn điện, bóng đèn sáng rõ. Sau khi thêm vào cốc số một lượng dung dịch \(Ba{\left( {OH} \right)_2}\), bóng đèn sáng yếu đi. Nếu cho dư dung dịch \(Ba{\left( {OH} \right)_2}\) vào, bóng đèn lại sáng rõ. Giải thích.

Lời giải chi tiết

– \({H_2}S{O_4}\)là chất điện li mạnh vì vậy bóng đèn sáng. \({H_2}S{O_4} \to 2{H^ + } + SO_4^{2 – }\)

– Khi cho dung dịch \(Ba{\left( {OH} \right)_2}\)vào xảy ra phản ứng

                                    \({H_2}S{O_4} + Ba{\left( {OH} \right)_2} \to BaS{O_4} \downarrow  + 2{H_2}O\)

Nồng độ \(SO_4^{2 – }\)  và \({H^ + }\)  giảm đi do tạo thành chất khó tan \(BaS{O_4}\)  và chất kém điện li \({H_2}O\), nên bóng đèn sáng yếu đi.

– Khi dư dung dịch  \(Ba{\left( {OH} \right)_2}\), nồng độ các ion trong dung dịch tăng (\(Ba{\left( {OH} \right)_2}\)là chất điện li mạnh) bóng đèn sáng trở lại. \(Ba{\left( {OH} \right)_2} \to B{a^{2 + }} + 2O{H^ – }\)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button