Hóa học

Câu 7* trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Trong tinh dầu bạc hà metol, tinh dầu hoa hồng có genaniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen.

a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho tác dụng với \(B{r_2}\) dư và với CuO đun nóng

Lời giải chi tiết

a) Công thức cấu tạo của menton

 b7 229 1 Trường THPT Thu Xà

Công thức cấu tạo của genaiol

 b7 229 2 Trường THPT Thu Xà

b) Phương trình phản ứng

 b7 229 3 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đề bài

Trong tinh dầu bạc hà metol, tinh dầu hoa hồng có genaniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen.

a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho tác dụng với \(B{r_2}\) dư và với CuO đun nóng

Lời giải chi tiết

a) Công thức cấu tạo của menton

 b7 229 1 Trường THPT Thu Xà

Công thức cấu tạo của genaiol

 b7 229 2 Trường THPT Thu Xà

b) Phương trình phản ứng

 b7 229 3 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button