Hóa học

Câu 7 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng cùng nồng độ mol và nhiệt độ, axit nào có độ điện li  lớn hơn ?

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\eqalign{  & K_a{{{(HN{O_2})}}} > K_a({{{C{H_3}COOH}}})    \cr  &  \Rightarrow {\left[ {{H^ + }} \right]_{_{HN{O_2}}}} > {\left[ {{H^ + }} \right]_{C{H_3}COOH}} \cr} \)

\(\Rightarrow {n_{H_{HN{O_2}}^ + }} > {n_{H_{C{H_3}COOH}^ + }}\)

\(\Rightarrow {\alpha _{\left( {HN{O_2}} \right)}} > {\alpha _{\left( {C{H_3}COOH} \right)}} \)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button