Hóa học

Câu 7 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Xiclopropan là hiđrocacbon không nó vì nó có phản ứng cộng   [  ]

b) Propan không làm mất màu dung dịch \(KMn{O_4}\)       [  ]

c) Xiclopropan làm mất màu dung dịch \(KMn{O_4}\)       [  ]

d) Khi đun nóng mạnh, propan bị tách \({H_2}\)  chuyển thành xiclopropan   [  ]

Lời giải chi tiết

a) S                                          b) Đ                                        

c) S                                          d) S

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button