Công nghệ

Câu 6 trang 5 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Nhà nổi thường có ở khu vực nào?

A. Tây Bắc

B. Tây Nguyên

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Trung du Bắc Bộ


Lời giải chi tiết

Đáp án: C

Vì: Đồng bằng sông Cửu Long là miền sông nước mới dựng được nhà nổi

THPT Thu Xà
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button