Hóa học

Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ?

A.\(SnC{l_2}\)             B.NaF                        

C. \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\)  D. KBr

Lời giải chi tiết

KBr (Muối của cation bazơ mạnh và gốc axit mạnh)

Chọn đáp án D

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button