Hóa học

Câu 6 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:

Bạn đang xem bài: Câu 6 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Cấu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự liên kết các nguyên tử trong phân tử. [  ]

b) Cấu tạo hóa học cho biết thứ tự và bản chất liên kết các nguyên tử trong phân tử [  ]

c) Cấu trúc hóa học chỉ cho biết vị trí không gian của các nguyên tử trong phân tử [  ]

d) Cấu trúc hóa học cho biết thứ tự, bản chất liên kết và vị trí không gian của các nguyên tử trong phân tử [  ]

Lời giải chi tiết

a) S                             b) Đ                    

c) S                              d) Đ

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button