Hóa học

Câu 5 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hòa tan hoàn toàn 0,1022g một muối kim loại hóa trị hai \(MC{O_3}\) trong 20,00 ml dung dịch HCl 0,080M. Để trung hòa lượng HCl dư cần 5,64 ml dung dịch NaOH 0,10M. Xác định kim loại M.

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng nguyên tử của M là M

Số mol HCl: 0,02.0,08 = 0,0016 mol;

Số mol NaOH: 0,00564.0,1 = 0,000564 mol

     \(MC{O_3} + 2HCl \to MC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\,\,\,\left( 1 \right)\)

   0,000518 \( \leftarrow \)0,001036 = (0,0016 – 0,000564)

      \(NaOH + HC{l_\text{dư}} \to NaCl + {H_2}O\,\,\,\,\,(2)\)   

    0,000564 \(\to\) 0,000564

Từ (2) \( \Rightarrow {n_{HCl_\text{dư}}} = 0,000564\,\,mol \)

\(\Rightarrow {n_{HCl_\text{dư}(1)}} = \left( {0,0016 – 0,000564} \right) \)

                      \(= 0,001036\,\,mol\)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{MC{O_3}}} = 0,000518\,\,mol \)

\(\Rightarrow 0,000518.\left( {M + 60} \right) = 0,1022\)

\(\Rightarrow M = 137\,\,g/mol\)  

Vậy M là Ba

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button