Hóa học

Câu 5 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

 a) Dùng phản ứng hóa học để tách cation \(C{a^{2 + }}\)  ra khỏi dung dịch chứa \(NaN{O_3}\)  và \(Ca{\left( {N{O_3}} \right)_2}\).

b) Dùng phản ứng hóa học để tách anion \(B{r^ – }\) ra khỏi dung dịch chứa KBr và \(KN{O_3}\).

a) Dùng phản ứng hóa học để tách cation \(C{a^{2 + }}\)  ra khỏi dung dịch chứa \(NaN{O_3}\)  và \(Ca{\left( {N{O_3}} \right)_2}\).

b) Dùng phản ứng hóa học để tách anion \(B{r^ – }\) ra khỏi dung dịch chứa KBr và \(KN{O_3}\).

Lời giải chi tiết

Khác với nhận biết tách chất phải có bước tái tạo (hoàn trả lại sản phẩm ban đầu và thông thường phải đảm bảo khối lượng không đổi của các chất trước và sau khi tách)

a) Tách \(C{a^{2 + }}\)khỏi dung dịch chứa \(N{a^ + },C{a^{2 + }}\).

Cho dung dịch tác dụng với một lượng dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) lọc thu kết tủa.

                    \(C{a^{2 + }} + CO_3^{2 – } \to CaC{O_3} \downarrow \)

Hòa ta kết tủa trong dung dịch \(HN{O_3}\), thu được \(C{a^{2 + }}\).

    \(CaC{O_3} + 2{H^ + } \to C{a^{2 + }} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

b) Tách khỏi dung dịch chứa \(B{r^ – },NO_3^ – \)

Cho dung dịch tác dụng với một lượng dung dịch \(AgN{O_3}\) lọc thu kết tủa

                    \(A{g^ + } + B{r^ – } \to AgBr \downarrow \)

Phân hủy AgBr ngoài ánh sáng, thu \(B{r_2}\) . Cho \(B{r_2}\) tác dụng với Na thu được \(B{r^ – }\) .

                     \(\eqalign{  & 2AgBr \to 2Ag + B{r_2}  \cr  & 2Na + B{r_2} \to 2NaBr \cr} \)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button