Hóa học

Câu 4 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. những ion nào tồn tại trong dung dịch.                                                

B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.                    

D. Không tồn tại các phân tử trong dung dịch các chất điện li.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button