Hóa học

Câu 4 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau:

a) Fomanđehit                                                

b) Benzanđehit                                   

c) Axeton                                                        

d) 2-Metylbutanal

e) But-2-en-1-al                                              

g) Axetophenon

h) Etyl vinyl xeton                                           

i) 3-Phenylprop-2-en-1-al (có trong tinh dầu quế)     

Lời giải chi tiết

4 5 Trường THPT Thu Xà

 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button