Hóa học

Câu 4 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Độ điện li \(\alpha \)  của axit yếu tăng theo độ pha loãng của dung dịch. Khi đó giá trị của hằng số phân li axit \({K_a}\)

A. Tăng.                                  B. Giảm.

C. Không đổi.                          D. Có thể tăng, có thể giảm.

Lời giải chi tiết

Khi pha loãng, độ điện li \(\alpha \) tăng \({K_a}\) tăng \(\left( {K = {\alpha ^2}.C} \right)\)

Chọn đáp án A

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button