Hóa học

Câu 4 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Ankan có tên là prafin, có nghĩa là ít ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). Hãy lấy các thí dụ minh họa và giải thích.

Lời giải chi tiết

Các liên kết C – H và C – C trong  phân tử ankan đều là liên kết cộng hóa trị \(\sigma\) gần như không phân cực. Hóa trị của C đã bão hòa. Vì vậy ankan tương đối trơ về mặt hóa học.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button