Hóa học

Câu 4 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức \({C_5}{H_{10}}\)

Lời giải chi tiết

capture Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button