Tin học

Câu 4 trang 143 SGK Tin học lớp 6

Đề bài

Khi chọn Table và chọn số cột của bảng để tạo bảng em chỉ có thể tạo bảng với nhiều nhất 8 cột. Tại sao?

Lời giải chi tiết

Khi chọn Table và chọn số cột của bảng để tạo bảng em chỉ có thể tạo bảng với nhiều nhất 8 cột vì mục đích của bảng trong lệnh Table đó là để tạo nhanh một bảng với lượng dòng và cột nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 8), nếu muốn tạo bảng có nhiều cột hơn 8 ta có thể chọn Insert table… nên Word chỉ cho phép tạo bảng với nhiều nhất 8 cột với thao tác tạo bảng như vậy.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button