Công nghệ

Câu 3 trang 56 SGK Công nghệ 10

Đề bài

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Câu 3 trang 56 SGK Công nghệ 10

– Sử dụng kĩ thuật: Cày sâu, bừa kĩ, tiêu hủy tản dư cây trồng, tưới tiêu hợp lí, luân canh, gieo trồng đúng thời vụ.

– Sử dụng thiên địch: dùng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để ngăn chặn, giảm thiệt hại của sâu, bệnh.

– Sử dụng cây chống chịu, bệnh.

– Biện pháp sinh học

– Sử dụng thuốc hóa học: Được dùng khi dịch hại tới ngưỡng cao mà các biện pháp khác không còn hiệu quả.

– Sử dụng cơ giới, vật lí: Dùng bẫy ánh sáng, mùi vị, bắt bẳng tay, bằng vợt để làm giảm sâu bệnh.

– Biện pháp điều hòa: Giữ cho bệnh hại chỉ phát triển ở mức độ nhất định để giữ cân bằng sinh thái.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button