Hóa học

Câu 3 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Rau quả khô được bảo quản bằng khí \(S{O_2}\) thường chứa một lượng nhỏ hợp chất có gốc\(SO_3^{2 – }\) . Để xác định sự có mặt của các ion \(SO_3^{2 – }\)trong rau quả, một học sinh ngâm một ít đậu trong nước. Sau một thời gian lọc lấy dung dịch rồi cho tác dụng với dung dịch \({H_2}{O_2}\) (chất oxi hóa), sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch \(BaC{l_2}\) . Viết các phương trình ion rút gọn của các phản ứng đã xảy ra.

Lời giải chi tiết

\(SO_3^{2 – } + {H_2}{O_2} \to SO_4^{2 – } + {H_2}O;\)

\(B{a^{2 + }} + SO_4^{2 – } \to BaS{O_4} \downarrow \)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button