Hóa học

Câu 3 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy điều chế kết tủa CuS bằng ba phản ứng trao đổi ion khác nhau xảy ra trong dung dịch. Từ đó rút ra bản chất của phản ứng trong dung dịch này.

Lời giải chi tiết

\(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + N{a_2}S \to CuS \downarrow  + 2NaN{O_3}\)

\(CuS{O_4} + {H_2}S \to CuS \downarrow  + {H_2}S{O_4}\)

\(CuC{l_2} + {K_2}S \to CuS \downarrow  + 2KCl\)

Bản chất của các phản ứng này là phản ứng trao đổi ion \(C{u^{2 + }} + {S^{2 – }} \to CuS \downarrow \)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button