Hóa học

Câu 3 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức của anđehit và của xeton, cho thí dụ minh họa.             

b) Hãy nêu các phản ứng có thể dùng để phân biệt anđehit và xeton, cho thí dụ minh họa

Lời giải chi tiết

a) 

cau 3 trang 246 sgk hoa hoc 11 nang cao 1 1515600136 Trường THPT Thu Xà

b) Dùng dung dịch nước brom nhận biết được anđehit vì anđehit làm mất màu dung dịch nước brom

Ví dụ: Phân biệt \(C{H_3}COC{H_3}\) và \(C{H_3}C{H_2}CHO\)

Dùng dung dịch nước brom nhận biết được \(C{H_3}C{H_2}CHO\) vì nó làm mất màu dung dịch nước brom.

cau 3 trang 246 sgk hoa hoc 11 nang cao 2 1515600136 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button