Hóa học

Câu 3 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết công thức cấu tạo các anken sau:

a) pent-2-en                            

b)2-metylbut-1-en                               

c) 2-metylpent-2-en

d) isobutilen                            

e) 3-metylhex-2-en                              

g) 2,3-đimetylbut-2-en

Lời giải chi tiết

b1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button