Hóa học

Câu 3 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Ứng với propan có hai nhóm ankyl và propyl và isopropyl. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết bậc của nguyên tử cacbon mang hóa trị tự do.

Bạn đang xem bài: Câu 3 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Lời giải chi tiết

\(C{H_3} – C{H_2} – \mathop {C{H_2}}\limits^I  – \)  propyl (bậc I)                    

\(C{H_3} – \mathop {CH}\limits^{II}  – \) iso propyl (bậc II)

               |

              \(CH_3\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button