Tin học

Câu 3 trang 137 SGK Tin học lớp 6

Đề bài

Chọn hình ảnh đã chèn vào văn bản rồi:

l6 b19 3 1 Trường THPT Thu Xà

Quan sát sự thay đổi kích thước của hình ảnh và nội dung hình ảnh. Ghi lại nhận xét của em.

Lời giải chi tiết

– Hình ảnh ban đầu:

l6 b19 3 2 Trường THPT Thu Xà

– Sự thay đổi kích thước của hình ảnh và nội dung hình ảnh:

+ Kéo thả nút hình tròn xuất hiện ở các góc hình ảnh: nội dung hình ảnh không bị thay đổi, nhưng kích thước hình ảnh thay đổi.

l6 b19 3 3 Trường THPT Thu Xà

+ Kéo thả nút hình vuông ở điểm giữa các cạnh của hình ảnh: nội dung hình ảnh và kích thước hình ảnh đều bị thay đổi.

l6 b19 3 4 Trường THPT Thu Xà
+ Kéo thả nút hình tròn ở phía trên hình ảnh: Cả nội dung hình ảnh và kích thước hình ảnh đều không bị thay đổi nhưng làm hình ảnh lệch đi so với phương ban đầu một góc nhất định.

l6 b19 3 5 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button