Tin học

Câu 3 trang 116 SGK Tin học lớp 6

Đề bài

Hãy soạn văn bản mới với nội dung sau:

Bạn đang xem bài: Câu 3 trang 116 SGK Tin học lớp 6

Hạt gạo làng ta

l6 b15 4 1 db Trường THPT Thu Xà

a) Quan sát nội dung để nhận biết phần văn bản nào có thể sao chép được và thực hiện việc sao chép. Sửa những lỗi gõ sai, nếu cần.

b) Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hạt gạo thành Hg sau đó thay thế lại Hg thành Hạt gạo.

c) Lưu văn bản với tên Hat gao lang ta.

Lời giải chi tiết

a) Phần văn bản có thể sao chép được là tên bài thơ và nội dung bài thơ, phần hình ảnh minh họa là phần nội dung không sao chép được.

+ Nội dung có thể sao chép là: Hạt gạo làng ta

l6 b15 4 2 Trường THPT Thu Xà

b)

– Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hạt gạo thành Hg

+ Bước 1: Nhấn đồng thời Ctrl và phím F để mở trang Find để tìm kiếm. Nháy chuột vào phần mở rộng và chọn Advanced Find

l6 b15 4 3 Trường THPT Thu Xà

+ Bước 2: Cửa sổ Find and Replace hiện ra. Nháy chuột vào thẻ Replace và nhập nội dung tìm kiếm và thay thế như hình:

l6 b15 4 4 Trường THPT Thu Xà

+ Bước 3: Một cửa sổ mới hiện ra nháy chọn Ok để hoàn tất tìm kiếm và thay thế

l6 b15 4 5 Trường THPT Thu Xà

Vậy là ta đã thay thế mọi cụm từ Hạt gạo thành Hg. Kết quả như sau:

l6 b15 4 6 1 Trường THPT Thu Xà

– Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hg thành Hạt gạo : Làm tương tự, ta được kết quả:

l6 b15 4 7 Trường THPT Thu Xà

c) Lưu văn bản với tên Hat gao lang ta:

+ Bước 1: Nháy chuột vào File, chọn Save As

l6 b15 4 8 Trường THPT Thu Xà

+ Bước 2: cửa sổ Save As hiện lên, chọn đường dẫn lưu văn bản và đặt tên văn bản. Nháy chọn Save để hoàn tất lưu văn bản: 

l6 b15 4 9 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tin học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button