Vật lý

Câu 20.a, 20.b, 20.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 67 Vở bài tập Vật lí 7

2. Bài tập bổ sung

20.a.

Related Articles

Có các chất như sau: đồng, nhựa, cao su, nhôm, sứ, nilông, thủy ngân, dung dịch muối ăn, không khí, tre khô, sắt. Hãy cho biết những chất nào trong số các chất này ở điều kiện thường là chất dẫn điện ? là chất cách điện ?

Phương pháp giải:

– Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua: kim loại, dung dịch …………….

– Chất không dẫn điện là chất không cho dòng điện đi qua: nhựa, thủy tinh …………….

Lời giải chi tiết:

Chất dẫn điện: Đồng, nhôm, thủy ngân, dung dịch muối ăn, sắt.

Chất cách điện: Nhựa, cao su, sứ, nilông, không khí, tre khô

20.b.

Êlectrôn tự do có trong vật nào dưới đây ?

A. Mảnh nilông;

B. Mảnh nhôm;

C. Mảnh giấy khô;

D. Mảnh nhựa.

Phương pháp giải:

trong kim loại có các electron tự do, chúng dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Kim loại dẫn điện có nhiều êlectrôn tự do.

20.c.

Ghép mỗi cụm từ 1, 2, 3, 4 ở cột bên trái với một cụm từ a, b, c, d ở cột bên phải để được một câu đúng.

hinh 20c bai 20 trang 67 vbt vat li 7 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

sử dụng định nghĩa: dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại

Lời giải chi tiết:

Ghép:

1 – d;         2 – a;         3 – b;         4 – a.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button