Tin học

Câu 2 trang 83 SGK Tin học lớp 6

Đề bài

Tiếp tục làm việc với bảng tính SeaGames. Hãy

a) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất.

b) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương ít nhất.

c) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất, sau đó sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

Lời giải chi tiết

a) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2.

 Chọn lệnh l7 b8 2 1 Trường THPT Thu Xà trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data:

l7 b8 2 2 Trường THPT Thu Xà

– Bước 2: Nháy chuột ở mũi tên l7 b8 2 3 Trường THPT Thu Xà ở trên tiêu đề cột l7 b8 2 4 Trường THPT Thu Xà,nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

l7 b8 2 5 Trường THPT Thu Xà

– Bước 3: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

l7 b8 2 6 Trường THPT Thu Xà

→ Kết quả:

l7 b8 2 7 Trường THPT Thu Xà

b) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương ít nhất:

– Bước 1: Nháy chuột ở mũi tên l7 b8 2 8 Trường THPT Thu Xà ở trên tiêu đề cột l7 b8 2 9 Trường THPT Thu Xà, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

l7 b8 2 10 1 Trường THPT Thu Xà

– Bước 2: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

l7 b8 2 11 Trường THPT Thu Xà

→ Kết quả:

l7 b8 2 12 Trường THPT Thu Xà

c) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất, sau đó sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

– Bước 1: Nháy chuột ở mũi tên l7 b8 2 13 Trường THPT Thu Xà ở trên tiêu đề cột l7 b8 2 14 Trường THPT Thu Xà, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

l7 b8 2 15 Trường THPT Thu Xà

– Bước 2: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

l7 b8 2 16 Trường THPT Thu Xà

– Bước 3: Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2:

Chọn lệnh l7 b8 2 17 Trường THPT Thu Xà trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

l7 b8 2 18 Trường THPT Thu Xà

    → Kết quả: 

l7 b8 2 19 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button