Công nghệ

Câu 2 trang 64 SGK Công nghệ 10

Đề bài

Vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống sản xuất giống cây trồng nông nghiệp.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Câu 2 trang 64 SGK Công nghệ 10

a) Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

3 tr17 cn10 Trường THPT Thu Xà

Năm thứ nhất: gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú

Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ hạt giống siêu nguyên chủng.

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng.

b) Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng. 

4 tr17 cn10 Trường THPT Thu Xà

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu chọn cầu cây ưu tú

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba.

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng được phục tráng.

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ năm: Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống siêu nguyên chủng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button